Retourbeleid van afdrukken

Portret laten maken
Bij een geplaatste bestelling voor een persoonlijk portret, zal altijd contact worden opgenomen met de klant via de e-mail of desgewenst telefonisch. Hierbij worden alle wensen besproken en krijgt de klant, voor dat de uiteindelijke afdruk besteld wordt een voorbeeld via de e-mail opgestuurd.

Afdrukken
Na een akkoord van de klant en de volledige betaling worden de producten naar de afdrukservice verstuurd. Hierna gelden de voorwaarden van de afdrukservice waar ook ik aan gebonden ben.
Ik maak bij de bestellingen gebruik van https://www.myposter.nl/ en https://www.pixum.nl/. U kunt op deze websites alles vinden over verzend en leveringsbeleid en deren retourbeleid. Als er problemen zijn met de bestelde producten zal ik contact opnemen met de afdrukservice en er alles aan doen om een optimale oplossing aan te kunnen bieden.

Afbeeldingen kopen of downloaden
Bij een bestelling van een van de afbeeldingen die A-DigitalArtDesign online verkoopt. Zullen de producten na de volledig betaling worden doorgestuurd naar de afdrukservice. Of zal voor een downloadbaar product de download beschikbaar worden gesteld. De klant worden over elke voortgang op de hoogte gehouden via de e-mail.

Levertijden
De leveringstijden worden bepaald door de afdrukservice. A-DigitalArtDesign heeft hier geen invloed op. De klant wordt door A-DigitalArtDesign op de hoogte gehouden over de voortgang van de bestelling.

Ik maak bij de bestellingen gebruik van https://www.myposter.nl/ en https://www.pixum.nl/.

Verzendkosten
Verzendkosten worden vermeld tijdens de afrekeningsprocedure. Ook is een overzicht zichtbaar op https://www.a-digitalartdesign.nl/prijzentabel-en-verzendkosten/

Downloadbare producten hebben geen verzendtarieven.

Herroepingsrecht
Het recht op herroeping of retourneren is volgens § 312g par. 1 Burgerlijk Wetboek en § 312g par. 2 nr. 1 Burgerlijk Wetboek uitgesloten zodra de producten worden geproduceerd volgens de wensen van de klant en specifiek zijn afgestemd op hun persoonlijke behoeften. Om deze reden zijn alle door A-DigitalArtDesign vervaardigde fotoproducten, inclusief fotolijsten en designfoto’s, uitgesloten van het herroepingsrecht.

Systeemintegriteit en storing van de website
Het gebruik van mechanismen, software of andere scripts in verband met het gebruik van A-DigitalArtDesign site, die de functionaliteit van de A-DigitalArtDesign website beïnvloeden, is voor de klant verboden.

De inhoud van A-DigitalArtDesign website mag niet gekopieerd, verspreid of gekopieerd op een andere manier worden, als er geen toestemming is van de rechthebbende Dit geldt vooral voor het kopiëren door automatische mechanismen of door middel van robot / crawler – zoekmachine technologieën.

De klant is verplicht om het door haar gekozen wachtwoord voor het A-DigitalArtDesign account vertrouwelijk te behandelen en voor misbruik te beschermen. Voor schade als gevolg van verkeerd gebruik van het account of het delen van het wachtwoord, is de klant aansprakelijk.